حزب مشارکت سياسي روشنفکري

  • حركات و احزاب

    مشارکت؛ تشکلي سياسي يا جرياني روشنفکري

     صادق زيباکلام نوشتن پيرامون مشارکت در شرايطي که شماري از مسوولان و دست اندرکاران آن ماه ها است در بازداشت به سر مي برند و شايد به زودي به حبس هاي چندين ساله نيز محکوم شوند، حداقل براي من امري بسيار سخت است. نمي توانم بدون در نظر گرفتن آنچه بر سر شماري از رهبران آن رفته، خيلي راحت درخصوص…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا