خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

نمونه های جالب از خلقیات ایرانی ها !

نویسنده: حسن نراقی فکر می کنم اگر بخواهم برای هر روحیه و رفتارمان یک سر فصل جداگانه باز کنم می شود همان داستان مثنوی هفتاد من؛ این است که به فکرم رسید یک اشاره ی مجمل به بسیاری از همین سرفصل ها بکنم و توضیح و تعمیق بیشترش را به عهده خود خواننده بگذارم. صراحت ایرانی مخصوصا" در بیان و گفتار اگر نگویم در حداقل است لاقل منصفانه اش این است که صراحت لهجمه مان کم است.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@