خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند

برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند آيا مي دانيد ساعات كار كارگران مشمول قانون كارنبايد از 8 ساعت در روز تجاوز نمايد؟ مطابق ماده 51 قانون كار و تبصره (1) آن ،ساعت كار مدت زماني است كه كارگر نيرو و وقت خود را به منظورانجام كاردراختياركارفرماقرارمي دهد.ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد(مگردر موارد استثنايي كه در قانون ذكر شده است،ازجمله اضافه كاري).البته كارگران يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقررودر ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كنند، بشرط آنكه مجموع …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@