حقوقی

  • سياسي اجتماعيتصویر برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند

    برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند

    برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند آیا می دانید ساعات کار کارگران مشمول قانون کارنباید از ۸ ساعت در روز تجاوز نماید؟ مطابق ماده ۵۱ قانون کار و تبصره (۱) آن ،ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو و وقت خود را به منظورانجام کاردراختیارکارفرماقرارمی دهد.ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید(مگردر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا