حقوقی

  • سياسي اجتماعي

    برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند

    برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند آيا مي دانيد ساعات كار كارگران مشمول قانون كارنبايد از 8 ساعت در روز تجاوز نمايد؟ مطابق ماده 51 قانون كار و تبصره (1) آن ،ساعت كار مدت زماني است كه كارگر نيرو و وقت خود را به منظورانجام كاردراختياركارفرماقرارمي دهد.ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد(مگردر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا