خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

حقیقت و مفهوم ایمان

مجدی الهلالی/مترجم:مجتبی دوروزی ایمان عبارت است از اقرار و تصدیق ...اقرار و اطمینان قلب نسبت به تفکرات عقل و اعتقاد و تصدیقش نسبت به آنها و ارتباط با آنها ،و بدون این اقرار و تصدیق این تفکرات در محدوده ی عقل محصور و متوقف می مانند. لفظ ایمان نسبت به افکاری به کار برده می شود که قلب با آن تعامل داشته و آن را تصدیق نماید

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@