حقیقت مفهوم ایمان مومن

  • عقیده

    حقیقت و مفهوم ایمان

    مجدی الهلالی/مترجم:مجتبی دوروزی ایمان عبارت است از اقرار و تصدیق ...اقرار و اطمینان قلب نسبت به تفکرات عقل و اعتقاد و تصدیقش نسبت به آنها و ارتباط با آنها ،و بدون این اقرار و تصدیق این تفکرات در محدوده ی عقل محصور و متوقف می مانند. لفظ ایمان نسبت به افکاری به کار برده می شود که قلب با آن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا