حمله به مسجد در آلمان

  • خبر های جدید

    حمله دوباره به مسجدی در آلمان

     حمله دوباره به مسجدی در آلمان مسجدی در شهر دورماگن آلمان دوباره مورد حمله نژادپرستانه و اسلام هراسانه قرار گرفته است. مسجد سلیمانیه هنوز به طور کامل ساخته هم نشده است، اما پس از حمله روز ۲۲ دسامبر، در روز یکشنبه نیز مورد حمله و اهانت قرار گرفت. شعارهایی از قبیل مسلمانان کثیف اند یا آلمان جای آلمانی ها است…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا