خدا الله خداوند پروردگار

  • الله - خداوند

    خدا کیست؟ خدا کجاست ؟

    دکتر ایریس یاب/مترجم: دکتر مسعود حاجی زاده اگر کودک شما در این مورد از شما سئوال پرسید ، از آنجا که هیچ پاسخ ساده و مشخصی به سوال «خدا کیست؟»وجود ندارد، سعی کنید طوری به این سوال پاسخ دهید که انگیزه کنونی سوال فرزندتان را جواب گو باشید.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا