خدا به آدمی از شاهرگ گردن نزدیکتر است

دکمه بازگشت به بالا