داستان تاتار مغول اسلام چنگیز

  • شعر و داستانتصویر جواب سوالی که سبب اسلام صدها نفر شد !

    جواب سوالی که سبب اسلام صدها نفر شد !

    شاید از جریان قتل و کشتار تاتارهای وحشی در قرن هفتم هجری در جهان اسلام اطلاع داشته باشید. مصیبتی بزرگ بود که سراسر جهان اسلام را تکان داد هر شهر یا کشوری که در آن پا گذاشتید به کلی ویران و نابود شد. در سرزمین پهناور اسلام کسی نبود که جلوی این حادثه را بگیرد، نا امیدی و یأس بر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا