درخت

  • مطالب جدیددرخت

    درخت در قرآن

    درخت در قرآن موضوع “رویش ،روییدن و رویاندن” برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقی دفتریست معرفت کردگار طبیعت اولین اساب دنیوی تجلی خدا برای انسان می باشد. درقرآن کریم به صورت های مختلفی سخن از رویش و روییدن و رویاندن بیان شده است. زرع: به معنی رویاندن ،کاشتن و بذر افشانی أَفَرَأَیْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ” أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا