دین ستیزی

  • بیداری اسلامی

    جنگ با دین یا بنیادگرایی ؟

    جنگ با دین یا بنیادگرایی ؟ نویسنده: استاد محمد غزالی / مترجم: عبدالعزیز سلیمی علمای مسلمان و پیش گامان دعوت اسلامی با تندرویی که به نام دین صورت می گیرد رویارویی می نمایند و طرف داران آن را در جامعه نصیحت می کندد و از آن بر حذر می دارند! اما می بینیم که گروهی از سیاست پیشه گان خبیث…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا