راجر کوهن

  • خبر های جدید

    ویرانه شدن مصر نتیجه شکست استراتژیک آمریکاست

    ویرانه شدن مصر نتیجه شکست استراتژیک آمریکاست ˈراجر کوهنˈ نظریه نویس ˈنیویورک تایمزˈ در شماره روز سه شنبه این روزنامه به نقد تحولات جاری کشور مصر نشسته است و می نویسد: ˈجان کری ˈ وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در سخنرانی اش در ˈداووسˈ سوییس ،دقایقی طولانی پیرامون دو موضوع مهم سوریه و ایران صحبت کرد اما قابل تأمل است…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا