رافضی

  • اندیشه

    تعامل میان تسنن و تشیع با الگوی عملی از صلاح الدین ایوبی

    نویسنده: محمدبن مختارالشنقیطی/ ت رجمه: حسین تیموری در مخاصمه مذهبی موجود امروز در عراق و تمام منطقه، تاریخ به روشی گزینشی و فهم نادرست بازخوانی می شود و هر یک از دو طرف متخاصم از شیعه و سنی بطور مساوی هیزم لازم جهت برافروختن آتش جنگ را تهیه و دیگری را منبع شر و فساد معرفی کرده تا جنایتهای خونیني…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا