رشوه

  • سياسي اجتماعي

    مکس از گناهان کبیره است

    مکس از گناهان کبیره است تحقیق :ابوبکر عمر رضاء مَکَسَ :از ریشه م،ک،س مَکَسَ فی : در معامله قیمت را پایین آورد مکسهُ :به او ظلم گرد ماکسَ ،یُماکِسُ مُماکَسه مِکاساً هُ : از او خواست که قیمت را پایین بیاورد . ماکِس (فا) کسی که از مردم عوارض و ضرایبی که قانوناً مردم را ملزم به پرداخت آن نه…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا