رعایت حجاب

  • زن خانواده

    من حجابم را دوست دارم… کی شاکی است؟

    من حجابم را دوست دارم… کی شاکی است؟ نویسنده: صالحه رحمتی* نماز پیشین را اداء کردم، همین که روسری ام را جابجا کردم و چادرم را پوشیدم ، یکی گفت: این قدر خودت را بوقچه‌پیچ می کنی که چی؟ یعنی چه خودت را خفه کرده ای؟! برگشتم به سمت صدا؛ دختری را دیدم که در گوشه مسجد نشسته بود. پرسیدم…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا