رمضان دعوت تبلیغ مسجد قرآن رمضانی روزه صیام

 • رمضان

  ای رمضان خوش آمدی!

  امام حسن البناء به کسی که بر در عمومی ایستاده بود، گفتم: پرتویی به من بده تا در این غیب ناشناخته، با آن راه خود را روشن کنم. من آدمی سرگشته‌ام. گفت: دست‌ات را در دست خدا بگذار، زیرا او تو را به راه راست هدایت خواهد کرد.

  ادامه »»»
 • رمضان

  صدای پای رمضان!

  صدای پای  آمدنم ترنّمی است آرام که تنها دلهای ناب آن را می شنوند.آهسته می آیم و پا به درون دالان های دل آدمیانی می گذارم که دیر زمانی است چشم به راه آمدنم بوده اندو برای آمدنم خانه ی دل خویش را تکانده اند و خس و خاشاک خودستایی،خود پرستی،خود خواهی ،خود بینی ،غرور،تکبر و...

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا