رمضان روزه سنت نوافل قرآن ذکر

  • رمضان

    ده راهکار برای مداومت بر طاعت خدا، بعد از رمضان

    در ماه‌ مبارک رمضان به خدا روی می‌آوریم ، نمازهای سنت‌های بسیاری می‌خوانیم، لذت عبادت را درمی‌یابیم، قرآن را زیاد تلاوت می‌کنیم. از رفتن به‌ نماز جماعت کوتاهی نمی‌کنیم، از نگاه‌ به‌ نامحرم خودداری می‌کنیم؛ ولی علیرغم همه‌ی اینها بعد از رمضان لذّت عبادتی را که در رمضان به آن دست یافته بودیم، را از دست می‌دهیم و بر عبادت…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا