رهنمود هایی از امام شهید حسن البنّاء

  • دعوت و داعیحسن البناء

    رهنمود هایی از امام شهید حسن البنّاء

    مرد سخن با مرد عمل و انسان اهل تبلیغ با انسان اهل جهاد و انسان مجاهد با انسان مجاهد وحکیم و باتدبیری که بزرگترین مصالح را با کم ترین هزینه تامین می نماید ، با یکدیگر بسیار متفاوت می باشند .  شخصیّت خود را هر چه بیشتر و بهتر تقویت و تربیت نمایید . به درستی مورد آزمایش قرار دهید و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا