زنای چشم

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    کنترل نگاه، یکی از وسایل تزکیه

    نویسنده: : نبیل حامد المعاذ / مترجم: جهاندار امینی چشم پیام آور قلب است و مهمترین عضوی است که می تواند پیامهای تصویری به قلب ارسال کند و چشم افسار گسیخته ای می تواند انسان را مرتکب مکروه یا حرامی بگرداند و صاحب خود را به لبه پرتگاه و نابودی بکشاند. اگر چه یک بار نگریستن رسوایی و بدنامی به…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا