زن امروز

  • زن خانواده

    زنان ما امروز کجا هستند؟!

    نویسنده: محمد غزالی / مترجم: مجید احمدی خانواده ی اصیل و ریشه داری به علت بی وفایی روزگار پایگاه اجتماعی اش متزلزل شد. در این هنگام خانواده هایی که از لحاظ اجتماعی در سطح پایین تری از آنان قرار داشتند به طمع افتادند تا به خواستگاری دخترانشان مبادرت کنند، کاری که پیش از آن هرگز جرأت انجامش را نداشتند.از این…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا