زکات فطر صاع رمضان روزه فطریه

  • رمضان

    آیا زکات فطر هر سال تغییر می یابد؟

    د. یوسف قرضاوی / مترجم: احمد نعمتی سؤال_ آیا زکات فطر هر سال تغییر می یابد؟  جواب: میزان شرعی زکات فطر معین و مشخص است و تغییر نمی یابد. و مقدار آن عبارت است از یک صاع طعام است، و این مقدار عبارت است یک صاع را خود پیامبر (ص) مشخص نموده است. این گونه تعیین حضرت نیز، به نظر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا