سلسله اخلاق

 • مطالب جدیداحسان

  احسان، سلسله اخلاق پسندیده و نیکو – ٣

  احسان، سلسله اخلاق پسندیده و نیکو – ٣ ?رمضان فرصتی برای بازسازی اخلاق ?احسان احسان یعنی انجام کاری به شکل نیکو و با انگیزه خدایی و رساندن خیر یا سودی به دیگری بدون چشم‌داشت هرگونه پاداش، پس باید با دقت و نیکویی و محکم کاری امور را انجام بدهیم. ✅احسان در این معانی به کار رفته است: ✔️انجام دادن کار…

  ادامه »»»
 • مطالب جدیدصداقت

  صداقت، سلسله اخلاق پسندیده و نیکو -٢

  صداقت، سلسله اخلاق پسندیده و نیکو -٢ ?رمضان فرصتی برای بازسازی اخلاق ?صداقت صداقت یعنی راستی، راستگویی و صداقت در نیت، گفتار و کردار و هر چیزی. نقطه مقابل آن، دروغ گویی و دورویی است. ✅صداقت و صدق اساس دین، پایه ی ترازوی یقین و آزمایشگاه اعمال انسان است، که آیا صادق است با خود و خدایش یا خیر. ?صداقت…

  ادامه »»»
 • تربیت، اخلاق و تزکیهامانتداری

  امانتداری، سلسله اخلاق پسندیده و نیکو – ١

  امانتداری، سلسله اخلاق پسندیده و نیکو – ١ ?رمضان فرصتی برای بازسازی اخلاق ?امانتداری امانت یعنی اطمینان و اعتماد از عدم خیانت فردی که چیزی به او سپرده شده است. در خانه، جامعه، محل کسب و همه جا امانتدار باشید. ✅در همه چیز امین و امانتدار باشید: امانت در دینداری امانت در همسرداری امانت در فرزندپروری امانت در شغل امانت…

  ادامه »»»
 • مطالب جدیدتعاون

  تعاون و همکاری، سلسله اخلاق پسندیده و نیکو-١١

  تعاون و همکاری، سلسله اخلاق پسندیده و نیکو-١١ ?رمضان فرصتی برای بازسازی اخلاق ?تعاون و همکاری تعاون و همکاری به معنای «یکدیگر را یاری کردن» یا «یاری کردن برخی، برخی دیگر را» آمده است. تعاون یکی از اصول اخلاقی مهم است که در قرآن با صیغه امر آمده است. تعاون و همکاری باید هم در دعوت به نیکی‌ها و هم…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا