سوگ داغ دیدگی کودکان مرگ خدا

 • تربیت فرزندانPhoto of درک کودکان از مفهوم بهشت و دوزخ

  درک کودکان از مفهوم بهشت و دوزخ

  درک کودکان از مفهوم بهشت و دوزخ نوینسده : ناصر باهنر تصور کودک درباره ی خویش این است که همواره زنده خواهد بود و این فکر که روزی او هم می میرد، برایش دشوار است. عقاید و افکار کودک، پیرامون مرگ بسیار محدود است و به زحمت می تواند از شنیدن خبر مرگ کسی بفهمد که بر سر او چه…

  ادامه »»»
 • تربیت فرزندانPhoto of توصیه های روان شناختی در شرایط سوگ و داغ دید

  توصیه های روان شناختی در شرایط سوگ و داغ دید

  باید ها و نباید ها هنگام توجیه مرگ نزدیکان برای کودکان دکتر عبدالعظیم کریمی زمانی که کودک شخص مرده را می بیند، بهتر است که والدین توجه کودک را به خاطرات و وقایعی جلب کنند که در مشاهدات خود از مردن حشرات و جانوران داشته است تا درک واقعیت مرگ برای او آسان تر صورت گیرد.

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا
بستن