شعر سعدی

  • شعر و داستان

    شعر سعدی، در عدل و تدبیر و تاثیر حاکم عادل و ظالم

    شعر سعدی، در عدل و تدبیر و تاثیر حاکم عادل و ظالم شاعر: سعدی شیرازی یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز که بودش نگینی بر انگشتری فرو مانده در قیمتش جوهری به شب گفتی از جرم گیتی فروز دری بود در روشنایی چو روز قضا را درآمد یکی خشک سال که شد بدر سیمای مردم هلال…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا