شلوموساند

  • خبر های جدید

    پژوهشگر اسرائیلی برائت و بیزاری خویش را از یهودیت اعلام نمود

    پژوهشگر اسرائیلی برائت و بیزاری خویش را از یهودیت اعلام نمود ترجمه: حمید محمودپور- مهاباد « شلوموساند» پرفسور و مورخ بزرگ و پژوهشگر اسرائیلی برائت و بیزاری خویش را از یهودیت و آیینش اعلام نمود و اسرائیل را به تندروترین و افراطی ترین جامعه¬ ی نژادپرستی و جنایت پیشه در جهان غرب وصف نمود. این پرفسور و مورخ مشهور اسرائیلی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا