شورای انتقالی

  • علی عبدالله صالح به یمن باز نمی گردد

    دریمن تظاهرات مخالفین حکومت درشهرهای منامه و برخی دیگر ازشهرهای مهم این کشورامروز نیز ادامه یافت. به نقل از شبکه خبری "العربیه" شمارراه پیمایان امروز درمنامه را صدها هزارتن گزارش کرده است.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا