صفوی امپراطوری اموی عباسي احمدمفتي زاده

  • مقالات

    شاهان صفوی، امپراطوری اموی و عباسی

    نویسنده: استاد احمد مفتی زاده عامل کدورت و خصومت دو برادر دینی شیعی و سنّی نسبت به یکدیگر ، حکومت های ضد مردمی بوده اند که به خاطر تثبیت موقعیت خود، به انواع دسیسه ها و فریب ها دست زده اند، که نوعی از بدترین انواع این خیانت ها، نسبت دادن خود، به یکی از دو شاخه ی تسنّن یا…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا