ظلم ستم اسلام ظالم ستمگر

  • مقالات

    ظلم و ستم

    دکتر عفیف عبد الفتاح طباره / ترجمه: محمد صالح سعیدی شایان ذکر است که اسلام نسبت به جامعه اعتنا و توجه خاصی دارد، و طبیعی است افراد جامعه نسبت به همدیگر مرتکب اقسام خطاهها و ظلم و ستمها می شوند، و با انواع لغزشها و کارهای خلاف شوؤن اجتماعی دچار می گردند، و پاره ای از انواع این ظلمها و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا