عبدالباسط

 • قرآنتصویر توصیه های عبدالباسط به قاریان قرآن

  توصیه های عبدالباسط به قاریان قرآن

  توصیه های عبدالباسط به قاریان قرآن نویسنده : فائز ابراهیم محمد   آنچه از مکتب استاد عبدالباسط می آموزیم، اخلاص در قرائت قرآن کریم است. چرا که او خود می دانست که صوت خوش آنجا تاثیر خواهد گذاشت که با خلوص و پاکی از هر گونه مادیت ، و برای رضای خداوند باشد. از این رهگذر صوت او نیز بر…

  ادامه »»»
 • زندگی نامهتصویر کُرد بودن استاد عبدالباسط و رابطه وی با استاد محمد ربیعی

  کُرد بودن استاد عبدالباسط و رابطه وی با استاد محمد ربیعی

  کُرد بودن استاد عبدالباسط و رابطه وی با استاد محمد ربیعی نویسنده : فائز ابراهیم محمد زمانی که بارها و بارها می شنیدم که گفته می شد: «عبدالباسط کُرد است» به هیچوجه باور نمی کردم ،تا این مطلب را در مقدمۀ کتاب « دیوان شعر شیخ احمد جزیری» بدین تربیت مشاهده نمودم که: مجلۀ «روزالیوسف» مصاحبه ای با عبدالباسط و…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا