عشق حقیقی

  • جوانانعاشق

    عاشق واقعی کیست؟ بیست ویژگی زوجین عاشق راستین

    نویسنده: دکتر سید اصغر ساداتیان و دکتر ماهیار آذر هم چنان که دریافت می شود عشق واقعی یک شبه بوجود نمی آید (حداقل چند ماه) بلکه با آن نگاه آتشین اول جرقه اش زده می شود ، با شناخت تقریباً کامل یکدیگر و ایجاد صمیمیت ( احساس عاطفی، عقلانی ، ادراکی ، عرفانی و ...) شکل می گیرد و  با…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا