فصل

  • مقالاتتصویر ریزشی برای خیزش

    ریزشی برای خیزش

    ریزشی برای خیزش نوشته: سید مسلم لبیب سال را چهار نگاره است مختلف الحال؛ بهار و تابستان، پاییز و زمستان. رنگ رُخِ بهار و تابستان زیباست و جوان، و منظر خزان و زمستان برگ‌ریزان و خشکَ خشکان. این چهار (فصول چهارگانه) انسانِ خردمند را وا میدارد که در دگرگونیِ احوال سال به کاویدن بیاغازد، و دستگاه حیات را از خمود…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا