فقه اسلام فکر اسلامی

  • اندیشه

    فرق میان اسلام و فکر اسلامی

    استاد محمد غزالی معاصر /مترجم:محمد محقق فکر اسلامی معادل خود اسلام نیست، بلکه ره‌آورد عقلی مسلمانانی در راه اسلام و با ملاحظة اصول آن است. اسلام عبارت است از وحی الهی به پیامبرص و کتابش عبارت است از قرآن و آنچه بعد از قرآن قرار می‌گیرد، که سنت‌های ثابت پیامبرص است به عنوان توضیحی بر آنچه نیازمند توضیح بوده است.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا