فمینسم اسلامی زن زنان

  • زن خانوادهتصویر پیدایش فمینسم اسلامی

    پیدایش فمینسم اسلامی

    نویسنده:طارق رمضان/مترجم: امیر رضایی وقتی یک فصل  دربارۀ اصلاح آموزش اسلامی  در غرب کامل می شود که موقعیت زنان در جماعت مسلمان و نقشی که به آن ها واگذار شده ، باز اندیشی شود.در بالا خاطر نشان کردیم عده یادی از زنان نسل دوم و نسل های بعد در نهادهای اسلامی وارد شده اند که در آنها نقشی در سطح…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا