قدردانی

 • smsنكته سخن نيكو

  تو غرق در نعمت هستی؛ ایا می توانی بشماری…

  وإن تعدوا نعمه الله لا تُحصوها تو هرگز نمی توانی نعمت های الله را بشماری تو غرق در نعمت هستی منبع:سایت به خته وه ری/ترجمه: عثمان مرادی اگر خانه و مأوایی داری که در آن استراحت کنی، اگر جایی برای خواب داری، غذایی در خانه داری، لباسی داری که خود را با آن بپوشانی، بدان که وضعیت و ثروت تو…

  ادامه »»»
 • جوانان

  شیوه ی رسول الله (ص) در رفتار با جوانان، قدردانی و احترام

  نويسنده: دکتر عمرو خالد / مترجم: دکتر ابراهیم ساعدی رودی مبدأ احترام و تقدیر یکی از اصول و مبادی رسول الله (ص) در برخورد با جوانان است.  روزی رسول الله (ص) در میان بزرگان صحابه مثل ابوبکر، سعدابن ابی وقاص، معاذبن جبل و ابو عبیده بن جراح نشسته بود، هوا گرم بود و همه تشنه بودند. رسول الله (ص) تقاضای…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا