مؤمن مصافحه و مصالحه مي کند

  • دعوت و داعی

    مؤمن مصافحه و مصالحه می کند

    مؤمن مصافحه و مصالحه می کند نویسنده: محمد احمد راشد / مترجم: محمد ابراهیم ساعدی رودی سلبیت اول : زندگی سازی، برنامه ایست که غالبش سودمند و ایجابی است، ولی مشکل آن و جنبه ی سلبی و زیانمندش در احتمال غرور برخی از سازندگان زندگی و تک روی آنان پس از عضویت است که گمان می کنند می توانند انجام…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا