مالکولم ایکس

  • خبر های جدید

    کشف نامه جدیدی از مالکولم ایکس

    کشف نامه جدیدی از مالکولم ایکس نامه جدیدی منسوب به مالکولم ایکس- فعال مسلمان و ضدنژادپرستی آمریکا- کشف شده است. محققان میگویند مالکولم ایکس این نامه را در سال ۱۹۶۴ نوشته و در آن از نژادپرستی با عنوان سلول سرطانی که در حال بلعیدن همه آمریکا می باشد، نام برده است. این نامه تاریخی و مهم که در شش صفحه…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا