مشارکت سیاسی

 • سياسي اجتماعيجلیل بهرامی نیا

  انتخابات و آفات گریز و ستیز!

  انتخابات و آفات گریز و ستیز! نویسنده: جلیل بهرامی نیا انتخابات و مشارکت عموم مردم در تغییر حاکمان، نماد حاکمیّت‌ ملّت و محصول مبارزه‌ی پرهزینه و نفس‌گیرِ مدافعانِ مردم برای مهار قدرت فرمانروایان است؛ امکان گردش آشتی‌آمیز فرمانروایان و تحوّل مفهوم قدرت از زورگویی تا کشورداری به وکالت از مردم، فرآورده‌ی فرخنده و سازندەای است که نباید دستکم انگاشته شود؛…

  ادامه »»»
 • سياسي اجتماعي

  الزامات مشارکت سیاسی در حکومت استبدادی

  الزامات مشارکت سیاسی در حکومت استبدادی نویسنده: حسن قاضی مرادی تجربه ی دراز مدت تاریخی مردم ایران نشان داده است که حکومت استبدادی نه توانمند پاسخ گویی به توقعاتی است که در میان مردم بر می انگیزد و نه قابلیت رفع نیازها و درخواست هایی را دارد که در میان مردم برمی انگیزد ونه قابلیت رفع نیازها و درخواست هایی…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا