مشارکت مسلمانان انگلیسی

  • خبر های جدید

    مسلمانان انگلستان، فعالترین مسلمانان در میان سایر کشورهای اروپایی

    مسلمانان انگلستان، فعالترین مسلمانان در میان سایر کشورهای اروپایی مسلمانان انگلستان در مقایسه با دیگر مسلمانان کشورهای اروپایی دارای مشارکت های سیاسی بیشتری هستند. مسلمانان انگلستان نسبت به سایر مسلمانان اروپایی در انتخابات پارلمانی و شهرداری حضور فعال دارند؛ به طوری که گاه در گروه انتخاب کنندگان و گاه در ردیف کاندیداها قرار می گیرند. مسلمانان هند، بنگلادش و پاکستان…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا