مصلحت دینی

  • اندیشه

    ضوابط تشخیص مصلحت در شریعت

    نویسنده: شهيد فارق فرساد احكام الهي براي متحقق ساختن مصالح بندگان در دنيا و آخرت، تشريع شده اند و هر حكمي كه بجاي تامين مصلحتي، حامل مفسده اي باشد؛ يا بدون حكمت و فايده، عبث و بيهوده باشد، ربطي به شريعت الهي ندارد، اگرچه با سوء تاويل و توجه به شريعت هم چسپانده شود. مرحوم كاك احمد- رحم‍‍ة الله و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا