مهارت زندگی حل مسئله مساله

  • مهارتهای زندگی

    مهارت حل مسئله !

    تهیه و تنظیم: داوود بهزاد ما در سراسر زندگی خود به طور مداوم در معرض مشکلات و موقعیت هایی قرار می گیریم که نیازمند برخورداری از مهارت حل مسأله هستم. برخی از این مسائل کوچک و ساده بوده و مستلزم یک تجزیه و تحلیل پیچیده و سیستماتیک نیستند، ولی برخی دیگر، دشوار و بغرنج بوده و فعالیت های فکری پیچیده…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا