نامه گناهکار محشر گناه توبه

  • شعر و داستان

    پشت نامه ی گناهکار روز محشر!

    نويسنده: د. بهروز پروتیان از رسول اکرم (ص) نقل کرده اند که می فرموئد در روز مجشر، از سوی حق به شخصی خطاب می آید که بیا و نامه ی اعمال خود را بخوان.بنده پیش می آید و نامه عمل های خود را می خواند و جز گناه و نامه ای سرتاسر سیاه چیزی نمی بیند و ...

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا