نقد دیدگاه شلایر ماخر و هایدگر در هرمنوتیک

  • اندیشه

    هرمنوتیک فلسفی و متون دینی و عدم صدق آن

    هرمنوتیک فلسفی و متون دینی و عدم صدق آن نویسنده: کمال روحانی چنان که می دانیم رنسانس (اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی) عصر تجدید حیات علمی و باروری افکار مردمان مغرب زمین بود. در این دوره، از مشاکل مهمی که در اندیشه ی مردم مغرب زمین رخ نمود تضاد و تناقض علوم جدید و اکتشافات نوین با…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا