همدل شدن

  • مطالب جدید

    همدلی مهارت ضروری و مهم برای یک معلم موفق

    نویسنده: مهندس ابوالفضل جوکار تدریس حرفه ای دلسوزانه است و معلمان می توانند تأثیر بزرگی بر چگونگی یادگیری و احساس کودکان داشته باشند. یک معلم هم می تواند باعث رنج یک کودک شود و هم می تواند باعث لذت یک کودک شود. یک معلم می تواند به کودک کمک کند تا عاشق مدرسه شود؛ معلمی دیگر می تواند کاری بکند…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا