وحدت الوجود عقیده ایمان الله خدا توحید متصوفه شرک

  • عقیده

    وحدت الوجود چیست؟ آیا با عقیده ما سازگاری دا

    وحدت الوجود چیست؟ آیا با عقیده ما سازگاری دارد؟ فتح الله گولن "وحدت الوجود" که معنی لغوی آنرا یگانگی وجود گفته میتوانیم، بیشتر در بین متصوفین مطرح است. با آنکه "وحدت الوجود" از نظر بسیاری یک مسئله ذوقی و حالی است، بازهم عده یی به آن پوشش فلسفی داده و خواسته اند برداشت خاصی از آن داشته باشند. و عده…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا