وزیرامورخارجە

  • ھوشیارزیباری بە درخواست بارزانی ازمقام وزارت خارجە عراقاستعفاکرد

    نوری مالکی نخست‌وزیر عراق، حسین شهرستانی، معاون امور انرژی را به سمت وزیر خارجه عراق منصوب کرد و به این ترتیب وی ماموریت هوشیار زیباری، وزیر خارجه سابق را برعهده گرفت. این اقدام مالکی پس از آن صورت گرفت که مقامات اقلیم کردستان در اعتراض به اظهارات مالکی عدم مشارکت خود در دولت را اعلام کردند.  مسعود بارزانی رئیس اقلیم…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا