پیامدهای افتراق

  • مطالب جدید

    اختلاف و تفرقه در امور دینی

    اختلاف و تفرقه در امور دینی نویسنده: ادریس قیصری (تعریف اختلاف – فرق بین اختلاف و تفرقه- محل اختلاف- اسباب اختلاف- انواع اختلاف- آثار  و پیامدهای افتراق) اختلاف در  لغت  : اختلاف  در لغت به چند  معنی  آمده است: به معنی فرق  داشتن و متفاوت بودن. اختلف  عن  : به معنی  نامشابه بودن  چیزی با  چیز دیگر است. اختلف بین…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا