خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

چالش عدالت و ستم

چالش عدالت و ستم دكتر محمّد عماره يكي از سنت هاي هميشگي الهي در فرهنگ و تمدن بشري ، چالش عدالت و ستم در همه ي جوامع و جريان هاي فكري است. هرگاه ستم بر عدالت چيره يابد و ثروت در ميان ثروتمندان دست به دست گردد و فقر و بي چيزي در ميان توده ي مردم تمركز يابد ، نشان آن است كه پايان آباداني تمدن فرا رسيده است و در سراشيبي نابودي و سقوط پا نهاده است .اما از آن جا كه امت اسلامي همچون اسلام موصوف به خاتميت و حامل شريعت ماندگار است و خداوند خواسته تا او براي هميشه گواه و شاهد بر جهانيان باشد

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@