چشم چشم چرانی نگاه حرام

  • جوانانتصویر فواید فرو گرفتن چشم از نگاه حرام

    فواید فرو گرفتن چشم از نگاه حرام

    هر کس چشم چرانی کند حسرتش زیاد ومداوم می شود چون زیان بار ترین چیز برای قلب چشم چرانی است.چیزی را که می بیند راه رسیدن برایش ممکن نیست وبر آن صبر وشکیبایی هم نمی تواند بکند از این رو نهایت درد وحسرت نصیب او می شود .

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا