چون الله با توست، محکم و استوار باش

دکمه بازگشت به بالا