کلمە کلمات گفتگو

  • مهارتهای زندگی

    می گویی چه می فهمی، و می فهمی چه می گویی؟

    دکتر هشام الطالب / مترجم: سید علی محمد رئوفی 500 کلمه ای که معمولا" بیشترین کاربرد را در زبان انگلیسی دارند، جمعا" حدود 14000 معنی در فرهنگ لغت برای آنها آمده است. یعنی به طور متوسط هر کلمه دارای 28 معنی است. حال وقتی کلمه ای را می گویی، کدام یک از معانی آن را در نظر داری؟

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا