کنفرانس اسلام فرانسه خشونت مسيحي

  • خبر های جدیدتصویر برگزاری کنفرانس جلوگیری از نفوذ اسلام در فرانس

    برگزاری کنفرانس جلوگیری از نفوذ اسلام در فرانس

    کنفرانس بررسی راه کار های مقابله با نفوذ اسلام روز شنبه گذشته در شهر پاریس پایتخت فرانسه با نام " مقابله با اسلام در اروپا " برگزار شد که با مخالفت بسیاری از گرو های صلح طلب و حقوق بشری فرانسه روبرو شد .به گزارش خبرنگار اسلام تایمز در پاریس این کنفرانس که برای اولین بار و با این عنوان…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا